Heeft regulier onderwijs nog wel toekomst na ChatGPT? Hoe kan de onderwijswereld omgaan met deze nieuwe bron van informatie? In deze blog geven we onze visie.