preloader
ITHAX

Jouw AI routekaart

Wil je met AI aan de slag in je organisatie maar weet je niet waar je moet beginnen? Of gebruik je al AI op een aantal plekken en wil je hier structuur in aanbrengen? 

ITHAX helpt je om grip te krijgen op AI en de juiste keuzes te maken, die passen bij jouw organisatie en jouw mensen. Met een AI adviesrapport kom je te weten:

Fase 1 : Jouw organisatie

We plannen interviews met vertegenwoordigers van alle betrokkenen. Op basis hiervan bekijken we:

Fase 2 : onze visie

Op basis van de informatie uit fase 1 ontwikkelen we een voorstel voor implementatie van AI in de organisatie en presenteren we dit.

Hierbij geven we aan wat het effect is op de strategie en processen binnen de organisatie en welke eisen dit stelt aan techniek en leiderschap.

Het kernteam vanuit de organisatie geeft feedback en bepaalt welke zaken nader uitgewerkt kunnen worden in de routekaart.

Fase 3: de routekaart 

Op basis van de feedback in fase 2 ontwikkelen we een AI strategie met routekaart voor de organisatie.

Hierin benoemen we concrete stappen en implementatie- en technologiekeuzes, gebaseerd op de informatie uit fase 1 en de laatste ontwikkelingen op AI gebied.

Ook bepalen we hier de succescriteria en schetsen we de impact op de organisatie. Dit alles zetten we in een routekaart met concrete doelen, acties en planning.

Waarom ITHAX