2023 was het jaar van de absolute doorbraak van #ChatGPT, wereldwijd en ook in Nederland. Jarenlang moesten we zelf de juiste zoekterm opgeven en uit de brij van resultaten speuren naar het juiste antwoord. Nu kunnen we echt met een computer ‘praten’ en in gewone mensentaal de meest uiteenlopende zaken omhoog halen. Van recepten voor de kerstkalkoen tot samenvattingen van belangrijke stukken en nog veel meer. Lekker makkelijk! En het kan ook nog het huidige en toekomstige personeelstekort ontlasten, doordat taken geautomatiseerd kunnen worden. Veel potentie dus.

En toen leek staatssecretaris Alexandra van Huffelen op 11 december een bommetje te droppen, in haar kamerbrief over het voorlopige standpunt voor het gebruik van generatieve AI. ChatGPT en Midjourney zijn hiermee in principe niet toegestaan, vanwege de oncontroleerbaarheid van het gegevensverkeer, privacy en zaken als bescherming van auteursrecht. Net nu het leuk begon te worden…

Maar het is wel te begrijpen, en ook ik heb in mijn gesprekken met mijn relaties regelmatig voorbeelden gehoord van het gebruik van ChatGPT, waarbij ik op z’n minst de indruk kreeg dat de gebruiker in kwestie niet helemaal overzag wat er precies met zijn of haar data gebeurt en wie daar toegang toe heeft. En dat die ondoorzichtigheid niet wenselijk is voor professioneel gebruik snapt hopelijk iedereen.

Nou, daar zijn we mooi klaar mee, is er eindelijk een doorbraak op AI gebied die echt iets kan betekenen voor onze maatschappelijke processen, mogen we het niet gebruiken.

Maar die kamerbrief zei meer dan dat. Het gebruik van generatieve AI in zijn algemeenheid wordt niet verboden, in tegendeel, het wordt gestimuleerd om hier ervaring mee op te doen en te onderzoeken of het kan helpen de druk op de arbeidsmarkt kan verminderen. Als het maar veilig en controleerbaar is. De staatssecretaris maakt daarbij een onderscheid tussen gecontracteerde en niet gecontracteerde oplossingen. ChatGPT valt onder de laatste categorie, omdat er voor de overheid geen mogelijkheid is om specifieke afspraken met de leverancier te maken over het verdere gebruik van data en de doorontwikkeling van de toepassing. Als die mogelijkheden er wel zijn, dan is er vooralsnog weinig aan de hand.

En die mogelijkheden zijn er. Dit is namelijk precies wat we ook bij ITHAX doen. We bouwen assistenten op opensource #taalmodellen die op een Nederlandse cloud of zelfs in huis kunnen draaien, op basis van gecontroleerde input en zonder dat er informatie naar buiten gaat, als je dat niet wilt. Hiermee hou je dus je bekende chat-ervaring, maar dan in een veilige omgeving die voldoet aan wet- en regelgeving. Iedereen blij!

Gelukkig, kunnen we ook in 2024 lekker blijven chatten en kan #AI ons werk een stukje makkelijker maken. Het wordt een mooi jaar!