Google’s Gemma komt heel goed uit de benchmark, maar laat het in productie afweten, hoe kan dat? Na de verwondering over SORA vorige week is het nu de beurt aan Stable Diffusion 3 en aan Suno v3, we laten een stukje horen.

Er zijn heel veel kleine finetuned modellen uitgekomen, perfect voor in-house gebruik en het grootste open source databestand voor training is beschikbaar.