Deze week een iets kortere aflevering, maar met genoeg nieuws. Naast het bovenstaande bespreken we de overtuigingskracht van Opus-3, zien we dat LLM’s biased zijn over persoonsnamen en kan een LLM gebruikt worden om antwoorden op open vragen te beoordelen.

En natuurlijk weer veel technisch nieuws, zoals een update van GPT-4 Turbo, die daarmee weer het alfamannetje is, Google CodeGemma 2B-7B en de public release van Gemini Pro 1.5 voor workspace, TinyTimeMixers en diverse Mistral modellen.

En dat alles in minder dan 30 minuten. Have fun!