Is het een mens? Is het collega? Het is GPT-4o! AI helpt je om complete plannen van aanpak te schrijven. Maak jezelf overbodig, dat geeft ruimte om te groeien!